Jak reklamovat?

Reklamace – záruka

 

Záruční doba je 2 roky. Záruka se vztahuje na skryté vady, které se projeví v průběhu záručního období. Nevztahuje se na běžné opotřebení výrobku. Případné reklamace vyřizujeme v souladu s právním řádem k Vaší spokojenosti individuální dohodou.

 

Vznikne-li na zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci:

- vyplněním online formuláře na našich stránkách;

- písemně - Conshondis s.r.o., Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem;

- e-mailem - info@lacrystale.cz;
- osobně v sídle společnosti prodávajícího - Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem;

- na telefoním čísle +420777211008.

 

V případě reklamace zasílané poštou: zboží zabalte do pevného obalu, aby cestou nedošlo k poškození a zašlete doporučeně na adresu naší provozovny (Conshondis s.r.o., Tovární 3203/20, 400 01 Ústí nad Labem). Do zásilky přiložte formulář uplatnění práva z vadného plnění (reklamace): PDF | DOC, kopii faktury.


V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.


Váš La Crystale.